Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng dưới đây trước khi truy cập và sử dụng trang web kingfishing-casino.click. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ những điều khoản sử dụng sau đây.

Trang web kingfishing-casino.click được quản lý bởi công ty XYZ và có mục đích cung cấp thông tin và dịch vụ liên quan đến lĩnh vực ABC.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung được hiển thị trên trang web kingfishing-casino.click, bao gồm nhưng không giới hạn quyền tác giả, nhãn hiệu, logo, hình ảnh, văn bản và đồ họa đều thuộc quyền sở hữu của công ty XYZ hoặc các bên sở hữu trí tuệ tương ứng.

Bất kỳ việc sao chép, sửa đổi, phân phối, công bố hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ công ty XYZ hoặc chủ sở hữu tương ứng đều vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

2. Thông tin cá nhân

Khi truy cập và sử dụng trang web kingfishing-casino.click, bạn đồng ý rằng công ty XYZ có quyền thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

  • Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng nhập, hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không tiết lộ cho bên thứ ba trái phép.

3. Trách nhiệm của người dùng

Trang web kingfishing-casino.click chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Người dùng không được phép:

  • Sử dụng trang web này để phạm pháp, gây hại hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
  • Gửi, chia sẻ hoặc sao chép nội dung vi phạm bản quyền hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác.
  • Gây quá tải hệ thống hoặc xâm phạm vào bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc dữ liệu nào liên quan đến trang web kingfishing-casino.click.