Chính sách bảo mật

Bạn đang truy cập vào kingfishing-casino.click, và chúng tôi rất quan trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản trong chính sách quyền riêng tư này.

1. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập vào kingfishing-casino.click, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ IP. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ và liên hệ với bạn.

  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi qua các biểu mẫu trên trang web.
  • Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ việc sử dụng của bạn trên trang web, như kỹ thuật máy chủ, trình duyệt và hành vi người dùng.

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn.

2. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân để đảm bảo rằng thông tin của bạn không bị mất, đánh cắp, tiết lộ, sử dụng hoặc sửa đổi không đúng mục đích.

  • Chúng tôi sử dụng các công nghệ an ninh để bảo vệ thông tin cá nhân.
  • Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân chỉ cho nhân viên cần thiết để thực hiện công việc liên quan.

Thông tin cá nhân chỉ được lưu giữ trong thời gian cần thiết để thực hiện mục đích thu thập thông tin đó, trừ khi luật pháp yêu cầu lưu giữ thêm thời gian.