Chính sách cookie

Cookie là các tệp tin nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào trang web. Những tệp tin này giúp trang web nhận biết người dùng và cung cấp cho họ trải nghiệm cá nhân hơn.

Cookie không gây hại cho thiết bị của bạn và không chứa thông tin cá nhân nhạy cảm như tên, số điện thoại hay địa chỉ email của bạn.

2. Loại cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie trên trang web này: cookie cần thiết và cookie không cần thiết.

  • Cookie cần thiết: Đây là những cookie bắt buộc để bạn có thể sử dụng các chức năng cơ bản trên trang web.
  • Cookie không cần thiết: Đây là những cookie không bắt buộc nhưng giúp chúng tôi hiểu hơn về cách bạn sử dụng trang web và cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn.

3. Quản lý cookie

Bạn có thể quản lý cookie trên trình duyệt của bạn bằng cách thay đổi cài đặt. Bạn có thể chặn hoặc xóa cookie theo ý muốn. Tuy nhiên, việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web.